Aktuális 2017 <                                                                                                                            BIOTEOMED.ORGMEMO 2017


MEMO: JANUÁR
Milne, Alan Alexander (Kilburne-London, 1882. január 18. - Hartfield-Sussex, 1956. január 31.) költő, novellista, színpadi művek szerzője, aki skót szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. Egyetemi tanulmányait a Trinity College (Cambridge) diákjaként végezte; a 'Granta' egyetemi diáklapban hamar megcsillantotta irodalmi tehetségét. A 'Punch' brit szatírikus kiadvány segédszerkesztői állásában az 1920-as évekre gazdag irodalmi munkássággal jellemezett elismert íróvá érlelődött.
Milne volt az első olyan író, aki gyermekeknek szóló verseket-könyveket (is) írt. Gyermekeknek írt, ám a felnőtt olvasók körében is igen kedvelt, legismertebb művei: When We Were Very Young (Amikor még kicsik voltunk), Now We Are Six (Hatévesek lettünk), Winnie-the-Pooh (magyar nyelven Micimackó, amelynek fordítása Karinthy Emíliának, irodalmi alkotássá formálása Karinthy Frigyesnek köszönhető).
"Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled." (Milne, A.A.)
http://www.thefamouspeople.com/profiles/a-a-milne-554.php

MEMO: FEBRUÁR
A helyi középiskolai igazgató tizenhetedik gyermekeként született Mengyelejev, Dmitrij Ivanovics (Tobolszk, 1834. február 8. - Szentpétervár, 1907. február 2.) tizenhárom éves korában elveszítette édesapját. Egy évvel később az édesanyja által vezetett üveggyár leégett; a család végül Szentpétervárott lelt otthonra. Mengyelejev 21 éves volt, amikor szembesült betegségével, ám a tuberkulózis nem tántorította el tanárképző főiskolai
tanulmányaitól. Végzése után rövid ideig a Krím félszigeten tanított, ahonnan hamarosan visszatért Szentpétervárra, és egyetemi MA fokozatot szerzett. Kémia oktató lett a Szentpétervári Egyetemen, majd két évig Heidelbergben dolgozott R.W. Bunsen mellett (intermolekuláris kohézió, a spektroszkópia törvényei).
Nemzetközileg elismert szakmai állomásai:
Szerves Kémia (tankönyv, 1861), Szentpétervári Egyetem Általános Kémia Tanszék Intézetvezető Professzor (1867), A kémia alapjai (tankönyv, 1869), felfedezői értekezés a növekvő atomtömeg szerint besorolt kémiai elemek fizikai-kémiai tulajdonságairól (‘The Relation between the Properties and Atomic Weights of Elements’ 1869), Az elemek periódusos rendszere (1889).
Szorgalmazta a donyecki kőszén és a kaukázusi kőolaj lelőhelyek feltárását, az orosz szódagyártás fejlesztését.

http://www.thefamouspeople.com/profiles/dmitri-mendeleev-6324.php

MEMO: MÁRCIUS
A pedagógus családban született Bovet, Daniel (Neuchâ
tel, 1907. március 23. - Róma, 1992. április 8.) egyetemi tanulmányait 1927-ben fejezte be Genfben. Természettudományok iránti érdeklődését 1929-ben Ph.D. fokozat koronázta meg (zoológia, összehasonlító anatómia). Ezt követően Párizsban, a Pasteur Intézetben folytatta tudományos pályáját.
1937-ben olyan antihisztamin hatóanyagot talált, amely eredményesnek bizonyult
az allergiás reakciók ellátásában. 1944-re a pirilamin már a gyógyszerkincs része lett. 1947-ben Bovet elfogadta a meghívást és Rómában az Istituto Superiore di Sanitŕ támogatását élvezve létrehozta terápiás kémiai laboratóriumát (Laboratory of Therapeutic Chemistry), amelynek vezetőjeként az olasz fővárosba költözött és az állampolgárságot is felvette. Életének e szakaszában érdeklődése a sebészeti izomrelaxánsok felé irányult; a drága és nem biztonságos curare kiváltására szintetizált alternatívák közül a gallamin és a szukcinilkolin szintézisével új fejezetet nyitott a sebészeti gyakorlatban. 1964-től az olaszországi Sassari Egyetemen farmakológia professzor. 1971-1982 között pszichobiológia professzor Rómában (University of Rome La Sapienza).
http://www.thefamouspeople.com/profiles/daniel-bovet-7386.php

MEMO: ÁPRILIS
Charlemagne, azaz I. Károly, azaz Nagy Károly [Herstal (mai Belgium területe), 742. április 2. - Aachen (mai Németország területe), 814. január 28.] a Meroving dinasztiát követő Karolingok első frank királya, Kis Pipin fiaként látta meg a napvilágot.  Testvére, Carloman I. azaz Karlmann halála (771) után 
a két testvér között 768-ban felosztott területeket egyesítette és létrehozta a Frank Birodalmat, amelyet hadjáratai nyomán Nyugat-Európa egészére (benne Észak-Spanyolország és Észak-Itália) kiterjesztett. Az így kialakított Frank Birodalom méretében vetekedett a Bizánci Birodalommal.
A Római Birodalom bukása utáni idők legnagyobb államfőjeként
Nagy Károly hangsúlyozottan támogatta az államszervezést, az oktatást és a művészeteket. Megegyezett a pápasággal (I. Adrián pápa), amelynek több ízben katonai segítséget is nyújtott, és így része volt a Nyugati Egyház kialakulásában. 800-ban III. Leó pápa császárrá koronázta.
http://www.thefamouspeople.com/profiles/charlemagne-1007.php 

MEMO: MÁJUS
Abel, John Jacob  (Cleveland-Ohio, 1857. május 19. - Baltimore-Maryland, 1938. május 26.) a középiskola (Cleveland) után egyetemen folytatta tanulmányait (University of Michigan), amelyek anyagi nehézségei ellenére 1883-ban sikerrel zárultak. 1884-1890 között külföldi gyakornokként különböző továbbképzésekben vett részt: 2 év Lipcsében (élettan, szövettan, farmakológia, kémia), 2 év Strasbourgban (MD diploma-1888), 1888-1889 tele Bécsben (posztgraduális klinikai tanulmányok), 1889-1890 Bernben (kísérletes farmakológia, biokémia), 1890 Lipcsében (orvosi kémia).
1891. januártól egyetemi oktató (University of Michigan); érdeklődése végérvényesen a farmakológia és az orvosi kémia felé fordult. Meglátása szerint a kísérletes biológiai anyag(ok) klinikai alkalmazhatóságának nélkülözhetetlen alapja az összetétel és a szerkezet feltárása, tisztázása. Kiemelkedő szerepe volt a Journal of Experimental Medicine (1896), Journal of Biological Chemistry (1905), Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (1909) tudományos folyóiratok elindításában.   
Szakmai életútja mérföldkövei: mellékvesevelőből izolált "vérnyomásfokozó extraktum" > adrenalin monobenzoil-származék (1897-1899); vesebetegeknek "vividiffúziós készülék" > a művese előfutára (1913); kristályos inzulin előállítása (1925); tetanusz toxin és hatásmechanizmusa.
http://www.encyclopedia.com/people/medicine/medicine-biographies/john-jacob-abel

MEMO: JÚNIUS
A 20. század kiemelkedő közgazdásza Keynes, John Maynard (Cambridge, 1883. június 5. - East Sussex, 1946. április 21.) egy 1897-ben elnyert ösztöndíj segítségével tanulhatott 
Eton College-ban. E tanulóévek alatt a matematika és a filozófia iránti lelkesedése egyértelművé vált. 1902-ben egy másik ösztöndíj lehetővé tette a továbbtanulást King's College-ban (Cambridge). Itt annyira elbűvölte a filozófia, hogy a mentora által javasolt közgazdaságtant messze elkerülte. 1904-ben befejezte matematika tanulmányait (BA). Ezt követően még két évig az egyetemen maradt, ahol a filozófia mellett immár szívesen tanulta a közgazdaságtant is; 1906-ban közszolgálati vizsgát tett.
1906-1908. között hivatalnok munkakörben dolgozott (India Office), majd hamarosan visszatért Cambridge-be, ahol valószínűségelméleti kérdésekkel foglalkozott. 1915-ben a brit kormány meghívására kincstári megbízást vállalt: feladata volt a Nagy-Britannia és Szövetségesei közötti hitelfeltételek kidolgozása, a szűkében lévő valuták megszerzése. 1919-ben a békekonferencián (Versailles) brit pénzügyi képviselőként vett részt. Ez az esemény nagy hatással volt további szakmai pályafutására. Szakmai megfontolások alapján ellenezte a háborús vesztes német gazdaságra rótt túlságosan nagy kompenzációs terheket, mivel annak következményei a többi állam gazdaságára is hátrányosak. Ellenérveit nem vették figyelembe.
Ellenezte a brit monetáris kondíciókat fedező aranystandard visszaállítását (1925), megjósolta a nagy gazdasági válságot és meggyőződése volt, hogy az állami kölcsönfelvétel és annak gazdaságba történő injektálása gazdasági fellendülést
eredményez, amikoris a kölcsön már visszafizethető. Véleménye szerint az alacsony bérek csekély vásárlóerőt hoznak, ami további munkanélküliséghez és a vásárlóerő további csökkenéséhez vezet. 
Közszolgálati feladataitól később visszavonult és oktatóként, majd tudományos kutatóként dolgozott tovább (Cambridge).  
Szakmai mérföldkövek: Indian Currency and Finance (1913), The Economic Consequences of the Peace (1919), A Treatise on Probability (1921), The Economic Consequences of Mr Churchill (1925), Treatise of Money (1930), The General Theory of Unemployment, Interest and Money (1936).
Szorgalmazta egy globális valuta kidolgozását, felügyelte két globális intézmény -World Bank, International Monetary Fund- létrehozását.
http://www.thefamouspeople.com/profiles/john-maynard-keynes-191.php

MEMO: JÚLIUS
Jung, Carl Gustav (Thurgau-Svájc, 1875. július 26. - Zürich-Svájc, 1961. június 6.) lelkész apa és depressziós anya negyedik, ám első életbenmaradott gyermekeként látta meg a napvilágot. Az erősen introvertált gyermek
személyiségzavara súlyosbodott, amikor a családi háttér nehézségein túl egy osztálytársával erőteljes fizikai összetűzésbe keveredett. Sokszor hónapokig nem ment iskolába. Mégis, a sokszínű érdeklődés (orvostudomány, lelki jelenségek, filozófia, vallás, irodalom) az ifjú Jungot kitartó tanulásra késztették. 1900-ban fejezte be egyetemi tanulmányait, orvosként diplomázott (Universität Basel).
1903-ban érte el a Ph.D. fokozatot az okkult jelenségek pszichológiai és patológiai vizsgálatával. 1905-1913. között a pszichiátria tárgy egyetemi oktatója (Universität Zurich). Sigmund Freudhoz fűződő szakmai barátsága
1907-ben indult, ami a későbbiekben az immár érettebb Jung és az atyai jóbarát Freud eltérő szemlélete miatt 1912-ben felborult ("Psychology of the Unconscious").
Az első világháború okozta szakmai izoláltság után Jung az 1920-1930-as években külföldi előadókörutakon vett részt. Élete utolsó szakaszában leginkább írásban összegezte gondolatait.
Szakmai mérföldkövek: Jung iskola - az analitikus pszichológia létrejötte; személyiségprofil kialakítása; a kollektív tudattalan felismerése; introverzió-extroverzió koncepció; archetípusok meghatározás; ezoterikus szinkronitás elmélet.
http://www.thefamouspeople.com/profiles/carl-gustav-jung-959.php

MEMO: AUGUSZTUS
Armstrong, Louis (New Orleans-USA, 1901. augusztus 4. - Corona-USA, 1971. július 6.) az amerikai jazz ikonikus alakja szegény család sarjaként jött a világra. Gazdag zenei életműve nyomán rajongói felejthetetlen Satchmojaként távozott az élők sorából. 
Az apa nélküli családban növekedő gyermek Louis hamar kimaradt az iskolából, hogy utcai énekléssel és egy gazdag családnál teljesített szolgálattal pótolhassa a létfenntartás anyagi hátterét. Szilveszter ünnepén történt fegyverhasználat miatt 11 éves korában intézetbe került, ahol többek között zenei alapképzésben is részesült. Ez utóbbi segített felismerni saját tehetségét és két év múva, amikor elhagyta az intézményt, már tisztában volt pályaválasztásával.
Zenét tanult a nagy öregektől, különböző zenekarokban gyakorolta mindazt, amit elsajátított, és az 1910-es évek végére New Orleans népszerű jazz zenésze lett. 1922-ben Chicagóba költözött és tehetségével-tudásával csakhamar rendkívül nagy közönségre tett szert (Oliver's Creole Jazz Band). 1924-ben már New Yorkban zenél, ott tovább érlelődik sajátos zenei világa, majd megalakul az első jazz nagyzenekar (Henderson's big band). 1930-ban Los Angelesben próbál szerencsét (New Cotton Club). 1931. végén visszatér Chicagóba. Az 1930-as éveket világkörüli turnékon és filmforgatásokon (Hollywood) tölti. Studiófelvételek mellett világkörüli turnékat vállalt az 1950-es években is.
Ismérvek:
*Az első afro-amerikai művész, akit előítéletektől mentesen mindenki elfogadott és alkotásai nyomán nagyra értékelt.
* "What A Wonderful World" (első megjelenés 1967-ben)
* Poszthumusz Grammy Életműdíj (1972)
http://www.thefamouspeople.com/profiles/louis-armstrong-302.php

MEMO: SZEPTEMBER
Szent-Györgyi Albert  (Budapest, 1893. szeptember 16. - Woods Hole, 1986. október 22.) orvos-biokémikus, eddig az egyetlen magyar tudós, aki a Nobel díjat hazai kutatási eredményekkel érte el.
Középiskolai tanulmányait (Lónyay utcai Református Gimnázium) követően, 1911-től a Budapesti Tudományegyetem (ma ELTE) Orvostudományi karának hallgatója. Egyetemi éveit a világháborúban teljesített frontszolgálat befagyasztotta; sebesülésével visszatért az egyetem világába, ahol 1917-ben jutott el az orvosi diplomáig.
Szakmai tanulmányok, állomások:
1918. szeptember-1920. augusztus: Pozsonyi Egyetem Farmakológiai Intézet
1919-ben néhány hét: Károly Egyetem - Prága (Élettan)
1919. decembertől: Berlini Egyetem (Biokémia)
1922-1923: Leideni Egyetem (Farmakológia)
1922-1925: Groningeni Egyetem (Sejtlégzés, Biológiai oxidáció, Citrát ciklus)
1926-1928: Kutatói ösztöndíj - 
Cambridge/UK (mellékveséből, káposztából, narancsból izolált hexuronsav C6H8O6)
1930. október: Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézet Professzora
1932. március: hexuronsav = C vitamin
(Budapesti Királyi Orvosegyesület ülése)
1933: C vitamin = aszkorbinsav (skorbut ellen) továbbá, paprikából izolált P vitamin (Bioflavonoidok)
1937: Orvosi-Élettani Nobel díj (Biológiai oxidáció, katalizátorok, C vitamin, Fumársav)
1938-1939: Liége-i Egyetem (Belgium)
1940-1941: Szegedi Tudományegyetem Rektora
1939-1943: 
Banga Ilona és Straub F. Brunó együttműködésével az aktin fehérje felismerése, aktomiozin komplex (+ATP) szerepe az izomösszehúzódásban
1947 - : kivándorlás az Egyesült Államokba, az izomösszehúzódás folyamatának további vizsgálata, majd fordulat a daganatkutatás, a kvantummechanika biológiai alkalmazhatósága felé.
"Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki."
"Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája."
    
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert  

MEMO: OKTÓBER
Bohr, Niels (Koppenhága-Dánia, 1885. október 7. - Kopppenhága-Dánia, 1962. november 18.) a középiskola befejezése után 1903-ban kezdte meg felsőfokú fizika tanulmányait 
a Koppenhágai Egyetemen. A Ph.D. fokozatot 1911-ben érte el (> electron theory of metals).  
Szakmai állomások:
1911: 
Anglia, Cavendish laboratórium (Cambridge). Katódsugaras kísérleteivel nem sikerült megnyernie J.J. Thomson érdeklődését. Később E. Rutherford meghívására, az atomszerkezetet kutató közös vizsgálatok céljából ismét eljutott Angliába.
1913: atomszerkezeti kutatási eredmények publikálása.
1914-1916: Viktória Egyetem (Manchester, UK), fizika tárgy előadója
1916-1962: Koppenhágai Egyetem (Dánia), elméleti fizika professzor, Elméleti Fizika Intézet megalapítása (1920).
1922: Nobel díj (atomszerkezet, kvantum elmélet)
A II. világháborúban Svédországba, majd Angliába menekült, tagja volt a Manhattan Tervnek (nukleáris fegyverek fejlesztése). A világháborút követően kiállt a nukleáris fegyverek tagadása és az atomenergia békés felhasználása mellett.
1938-1962: Dán Királyi Tudományos Akadémia elnöke
1954: érvényesítette befolyását egy európai részecskefizikai kutatási központ, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN =
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) létrehozására.
Megállapítások:
*Atomszerkezet: az atommag körül meghatározott pályákon keringenek diszkrét energiájú elektronok; átugrás egy másik pályára (energiaszintre) lehetséges.
*Az elektronok magasabb energiaszintről alacsonyabb energiaszintre történő ugrását diszkrét energia kvantum kibocsátás kíséri.
*Komplementaritás elve:
elemi alkotók hullám és részecske jellege/viselkedése egymást kiegészítő, komplementer tulajdonságok, amelyek együtt nem észlelhetők. Azaz, elemi alkotók vizsgálhatók/értelmezhetők úgy mint hullám és úgy mint részecskeáram természet; a egymást kiegészítő két vizsgálati megközelítés felváltva alkalmazható.
https://www.thefamouspeople.com/profiles/niels-henrik-david-bohr-2446.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr

MEMO: NOVEMBER
Az 16. századi kereszténységet reformáló teológus Luther, Martin (Német-római birodalom/szászországi Eisleben, 1483. november 10. -
Német-római birodalom/szászországi úton hazafelé, 1546. február 18.) egyszerű parasztcsaládban nevelkedett. Ércbányászatban is dolgozó apja jobb sorsra, ügyvédnek szánta a fiát. Ennek megfelelően Luther Márton 1501-ben megkezdte tanulmányait Erfurt város egyetemén, ahol M.A. fokozatot szerzett (grammatika, logika, retorika, metafizika). Mégis, a célul kitűzött ügyvédi pályát egy sorsfordító nyári viharban tett fogadalma törölte: apja legnagyobb bánatára a fiúból szerzetes lett. 
A rendházban eleinte nem találta helyét és nem érzékelte a keresztény felvilágosodást sem. 27 éves korában küldött volt a Katolikus Egyház Rómában rendezett konferenciáján, ahol a papoknál tapasztalt korrupció (búcsúcédula, bűnök "kivásárlása") és erkölcstelenség mintegy katalizálta Luther egyházzal és hittel kapcsolatos
illúzió-vesztését.
Hazatérte után, lelki gyógyulása érdekében beiratkozott Wittenbergben az egyetemre, ahol később doktorált és az egyetem teológia professzora lett. Vallási felvilágosodásra végül a Biblia tanulmányozásával tett szert. Felismerte, hogy a lelki üdvösség alapja
maga a hit és nem az istenfélelem, vagy a vallási dogmákkal megbilincselt szellem.
Ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Wittenbergben az egyetemi templom kapujára kiszögezte 95 tételes vitaindító iratát. Vita helyett az Egyház akkori vezetői elrendelték az iratban foglaltak visszavonását. Ez nem történt meg, így 1521. januárban Luther Mártont a Római Katolikus Egyház kiközösítette. Tekintve, hogy 1521. márciusban a wormsi birodalmi gyűlésen sem vonta vissza tételeit, májusban már elítélt eretneknek nyilvánították.
Wartburg várában (Eisenach) lelt menedékre és ezidőtájt német nyelvre lefordította az Újtestamentumot, hogy a hétköznapi emberekhez is eljusson a Szó.
Főúri támogatói és számtalan követője végül kellő erőt adtak ahhoz, hogy 1522-ben létrehozza a Lutheránus
(Evangélikus) Egyházat, amely a megalakulás után nagy ütemben növekedett-terjeszkedett. Ez a növekedés-terjeszkedés az 1524-ben kirobbant német parasztháború (Deutscher Bauernkrieg 1524-1525) idején is töretlen volt, hiszen Luther Márton az egyházát támogató főurak mellett foglalt állást.
A 95 TÉTEL
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_Márton

MEMO: DECEMBER
Cartier, 
Jacques (Északnyugat-Bretagne/Saint-Malo, 1491. december 31. - ugyanott, 1557. szeptember 1.) francia tengerész és felfedező, akinek életéről keveset tudunk, ám annál többet a felfedezéseiről. Tapasztalt hajósként többször ellátogatott az akkor még ismeretlen amerikai kontinensre, ahol elsősorban a mai Brazília területén fordult meg.
1534-ben történt, hogy Saint-Malo püspöke és Mont-Saint-Michel apátja Jean le Veneur, bemutatta Cartier-t a francia király I. Ferencnek, aki a tapasztalt tengerészre bízta Észak-Amerika felfedézését. A megbízás új területek, szigetek felfedezésére szólt, ott is leginkább arany és további értékes lelőhelyek feltérképezésére.  
1534. április 20-án Cartier két hajóval
vitorlát bontott és 61 fő legénységgel 20 nap alatt elérte a távoli földrészt. Érkezésével Újfundland nyugati partja, a Prince Edward sziget, az Anticosti-sziget és a Szent Lőrinc-öböl is felkerült a friss felfedezések listájára.
Hazatérte után az eredményektől felvidult I. Ferenc újabb megbízást adott. Cartier másodjára már három hajóval és 110 fő legénységgel indult útnak. A Szent Lőrinc-folyón Quebec volt a cél, ahol bázistábort épített ki és a mai Montréal területét is elérte. A területet ellenőrző Irokézektől kapott információk nyugati irányú továbbhaladásra késztették a remélt arany, ezüst, réz, fűszerek lelőhelyei felé, ám az időjárás (kemény télen befagy a folyó) e szándékát meghiúsította és a továbbiakban az Irokézekkel sem volt felhőtlen a kapcsolata. Tavaszi hazatértekor  I. Ferencnek csak arról számolhatott be, hogy valószínű a gazdag lelőhelyek létezése messze nyugaton, és egy nagy folyó vezet feltehetően Ázsiába.
A spanyol-francia (Habsburg-Valois) háborúk itáliai fellángolása késleltette a költségigényes felfedező utakat. Ezért a harmadik hajóút 1541. májusban kezdődött
, öt hajó kifutásával. Ekkor már nem az Ázsiába vezető Keleti átjáró felfedezése, hanem a Szent Lőrinc folyó mentén Franciaország nevében létrehozandó állandó település volt az elsődleges cél. E cél további kiterjesztésére szolgált az a gyarmatosító csoport, amelyet Cartier kihajózását követően néhány hónappal később, királyi parancsra indítottak útnak.
Cartier Quebec közelében úgy vélte, "aranyat és gyémántot" talált, ezért nem várta meg az utána érkező gyarmatosító csoportot, hanem elhagyta a bázist és visszahajózott Franciaországba a kincsek értékesítésére. Otthon azonban szembesült a valósággal, a vélt kincsek hétköznapi egyszerűségével (kvarckristály, vas-pirit). A Cartier-t követő gyarmatosító csoport az első téli élmény után ugyancsak visszafordult és hazatért Franciaországba.
További megbízásra nem került sor, mert Cartier a bázis elhagyásával elveszítette a király bizalmát. Mégis, a felfedezett területek 
(The Country of Canadas) a névadó Cartier-nak állítanak emléket és adtak későbbi jogalapot ahhoz, hogy Franciaország területi igényét fenntarthassa.
A jogi konszolidálás kiemelkedő alakja Champlain, Samuel francia tengerész (1574-1635), aki 
1608-ban megalapította a mai Quebec City-t Új Franciaországban (Kanadában).
https://www.thefamouspeople.com/profiles/jacques-cartier-6485.php#major-works
https://www.biography.com/people/jacques-cartier-9240128

Copyright© www.bioteomed.org
Compass
Kapcsolat: btm(kukac)bioteomed(pont)org
természet, tudomány, kutatás, fejlesztés, ipar, biológia, fizika, kémia, mezőgazdaság, medicina, gyógyszer, szabadalom, technológia, irodalom, művészet, oktatás