BIOTEOMED.ORG                                                      
NyitólapAktuális PatentVilág1PatentVilág2
                                                                                                                    
   2016    
PATENTV ILÁG 2
Tartalom:  ¤¤¤   Lejáró szabadalmak   ¤¤¤  Európai Feltalálói Díj 2016   ¤¤¤


 
Olvassunk Együtt!


Az alábbi táblázat példákat sorol szabadalmak lejáratáról és az érintett területek aktuális fejlesztéseiről.

Emlékeztető: egy terméket több szabadalom is védhet. 

                                               
                                                    15            ..................            16
Lejáró szabadalmak / 2016. június >>>
forrás: drugpatentwatch.com;  ippractice.ca;  ipo.gov.uk 

Lejáró szabadalmak Megjegyzések

CA 2 223 616

Hypersensitive
Response
Induced
Resistance
In
 Plants

FD  05-06-1996
PD  07-06-1995
ED  05-06-2016

Cornell
Research
Foundation
Inc.,  USA

Növényekben a mikrobiális fertőzés helyén jelentkező sejt-/szövetelhalás (nekrózis) meggátolja a fertőző kórokozók (vírus, baktérium, gomba) szaporodását, terjedését (pl. pázsitfűfélék rozsdabetegsége). Így jön létre a növényi túlérzékenységi reakció (hiperszenzitivitási reakció=HR) által kiváltott ellenálló-képesség, vagy rezisztencia.
A folyamatban növényi rezisztencia géntermékek reagálnak mikrobiális avirulencia géntermékekkel. A HR-t növényi és mikrobiális oldalról egyaránt fajspecificitás jellemzi. 
A találmány lényege: egyszikű és kétszikű haszon- és dísznövényekben kiváltott HR-indukált rezisztencia növényi patogénekkel szemben. A túlérzékenységi reakciót kiváltó polipeptidek/proteinek mikrobiális forrása: Erwinia amylovora, Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas syringae, Pseudomonas solancearum, Xanthomonas campestris.
Az eljárás:
 • a HR-t kiváltó polipeptidet/proteint kódoló génszekvenciákkal nem patogén expresszáló baktérium (pl. E.coli) transzformálása, majd a bakterialis vektorral a növények kontakt kezelése.
 • a HR-t kiváltó polipeptid/protein rekombináns előállítása, a termék segédanyagokkal (gombaölő, rovarölő...) kombinált vizes oldatba vitele, majd a növények kontakt kezelése (permet, injekció, sebzés)..
Bio-perspektíva:  a 2016. januárban megjelent EU szabályozás a növényi és állati eredetű élelmiszerek maradék peszticid tartalmát erősen korlátozza. Ez fokozott hangsúlyt ad a HR által indukált rezisztenciára épülő alternatív növényvédelemnek. Tisztázásra váró paraméterek:
 • az indukált rezisztencia a gazdanövény genetikai állományának függvénye...
 • az indukált rezisztencia a gazdanövény szabadföldi körülményeitől + a fenntartástól függően alakul ki...
 • az indukált rezisztencia időtartama? Ráépítethető további indukció?
 • az indukált rezisztencia peszticidekkel versenyképes hatékonysága?


GB 2 301 775


High
Dosage
Lutein
and
Zeaxanthin
for
Macula
Therapy

FD  07-06-1996
PD  07-06-1995
ED  06-06-2016


The Howard
Foundation, GB
65 év fölött a népesség mintegy 20%-át érinti az éleslátás-romlás, az életkorral társult macula degeneráció (AMD). Anatómiailag a macula a retina része, fényvédő pigmentjét (>xantofillok, >macula pigmentek) karotenoid-jellegű abszorpciós spektrum jellemzi, ami a lutein és a zeaxanthin izomerek változó arányú jelenlétére utal. A grádiens: zeaxanthin túlsúly a macula területén, lutein túlsúly a periféria felé. Mérésekkel igazolták, hogy normál kontroll retinához viszonyítva az AMD retina lutein/zeaxanthin tartalma 30%-kal alacsonyabb. A terápia és a profilaxis célja a megfelelő pótlás.
A találmány lényege: antioxidáns lutein/zeaxanthin (izomerek, észter) farmakológiai formulálása célspecifikus és hatékony felszívódáshoz, szinergista kiegészítő vitaminok és ásványi komponensek támogatásával. A lutein/zeaxanthin előállítás forrása: karotenoidokat szintetizáló étkezési (zöld, színes) növények. Mennyiségét tekintve hatékonyabb forrás a génmódosított növény (pl. GM paradicsom), amelyben a növényi karotenoid bioszintézist meghatározó kulcsenzimek (négy enzim) működését transzgén konstrukció (enzimfehérjéket kódoló DNS szekvenciák expressziós plazmidban) bevitelével szabályozzák-fokozzák.

Bio-perspektíva
:
 in vivo és in vitro kísérletes tapasztalatok nyomán várhatóan bővül az alkalmazási kör, az adagolási mód:
 • diabeteses retinopathia, szürkehályog, uvealis melanoma, fototoxicitás, retina leválás, uveitis...
 • per os adagoláson túl szemcsepp, intravitrealis injekció
 • emelt dózisok.

CA 1 340 580

Recombinant
Alveolar
Surfactant
Protein

FD  11-12-1985 
PD  11-12-1984
ED  08-06-2016


BYK  Gulden
Lomberg  
Chemische
Fabrik
GmbH,
Germany

A tüdő-léghólyagocskák (alveolusok) felszínén az akadálymentes vér-levegő transzport biztosítéka a léghólyagocskák összeesését kivédő felületaktív fehérje komplex kialakulása, fiziológiás lerakódása. A komplex kialakításában a II. típusú alveolaris sejtek által termelt felületaktív fehérje (alveolar surfactant protein=ASP) komponens és foszfolipidek vesznek részt. A felületaktív komplex kialakulásának hibái (gyermek-felnőtt respirációs distress szindróma > RDS > hyalinmembrán betegség > idiopatias RDS, felnőttkori bronchopulmonalis dysplasia) exogen pótlást igényelnek. Az ASP emlősökben evolúciósan konzervált fehérje. AZONBAN: az állati eredetű izolátumok összetétele változékony + az infektológiai veszélyek nem elhanyagolhatók. Szükségessé vált a fehérje komponens standard, ellenőrizhető, rekombináns előállítása, majd a termék foszfolipidekkel történő kombinálása.
Módszer: ASP (32kD apoprotein) és hidrofób fehérje (10-20 kD) komponenseket kódoló DNS II-IV exon + DNS I exon szakasz cDNS expressziós vektorba építése, producens gazdasejtbe juttatása. Az előállított fehérje feltárása, tisztítása, szintetikus foszfolipid komplexbe vitele (Ca2+). A komplex farmakológiai formulálása.

Bio-perspektíva
: a természetes komplex jellemzőihez viszonyított hátrányok kiküszöbölése;

 • hatóanyag:  apoprotein és hidrofób protein arány optimalizálás,  fehérje és foszfolipid arány optimalizálás (foszfolipáz aktivitás ellensúlyozása).
 • adagolás/formulálás: trachea-cseppentés > endotrachealis tubus okozta szövődmények, aerosol 0,5-2,0 µm részecske mérettel > aerosol csak ventillált alveolusokba jut.
 • RDS és akut tüdőkárosodás (ALI) eltérő terápiás megoldásokat igényel.
 • megoldásra vár: felületaktív komplex személyre szabott formulálása.
 • megoldásra vár: felületaktív komplex személyre szabott bejuttatása.
CA 2 224 565

Agent
for
Combating
Parasites
In
Farmed
Fish

FD  10-06-1996
PD  13-06-1995
ED  10-06-2016


Nutreco
Aquaculture
Research
Centre
A/S,
Norway
A haltenyésztésben alapvető közegészségügyi és gazdasági követelmény a halállomány egészséges fenntartása. Ez érvényes a tengeri lazacfarmokra (Salmon salar) is. Utóbbiban kiemelt feladat a tenyészet mentesítése a rákfélékhez (Arthropoda - Crustacea) tartozó tengeri tetvektől (Lepeophtheirus salmonis > Caligidae család), amelyek a testfelszíni nyálkán, bőrön és a sebzésből eredő véren élősködnek. Az élősködők fejlődésük juvenilis szakaszában közvetlen és közvetett módon is kárt okoznak. Közvetlen módon, amikor a tenyészhal bőrfelületén sebet ejtve (6 oC - 7 oC vizes közeg) fertőzéseknek nyitnak kaput. Közvetett módon, amikor az élősködő mint vektor által hordozott mikrobiális kórokozók (leginkább vírusok, férgek az élősködő vektor által kibocsátott váladékban) önmagukban és/vagy az élősködő vektorral együtt a sebeken ill. szájon/kopoltyúkon át a gazdaszervezetbe jutnak.
A korábbi inszekticid megoldások (vízben oldott formalin, hidrogénperoxid, makrolid antibiotikumok, organofoszfátok, szintetikus piretroidok olaj-emulziós kiszerelésben) a toxicitás, a munkaigényesség és a kialakuló rezisztencia miatt, idővel, alkalmatlannak bizonyultak.
A találmány lényege: takarmány pogácsába (porba, granulátumba...) bedolgozott, vagy felszíni bevonatot képező teflubenzuron alkalmazása > kitin szintézis gátlása (zavar az epidermalis UDP-N-acetyl-glucosamine transzportban) a fejlődés bármely fázisában > a vedlés megoldhatatlanná válik, ami a fejlődő rákfélék életével össze nem egyeztethető állapot.

Bio-perspektíva
:
 teflubenzuron sem a nyertes megoldás.
> N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide 
(C14H6Cl2F4N2O2) vízben rosszul oldódik > szerves anyagokkal asszociálódik > halakban biohasznosulása csekély, alig metabolizálódik > kiindulási formában ürül > üledék képzés > tengerfenéken hosszú élettartam (féléletidő cca 115 nap) > átmosódás/széllel szállítás közeli területekre.
 • Célpopuláció specificitás kérdése: tengermelléki tenyészhelyek közelében a kitines külső vázzal élő természetes populációkban (pl. homárok) fejlődési rendellenességek előfordulása.
 • A tengermelléki tenyészfarmok és a vadon élő lazac populációk között környezeti tényezők okozta parazita oda-visszavándorlás; a vadon élő populációkban nő a mortalitási ráta.
 • UK-Chile fejlesztő program az atlanti lazactenyészetek patogén-mentes fenntartásáért. Kiemelt célpont: patogénnel szembeni rezisztencia fokozása a gazdaállatban, a gazdaszervezet ezirányú megerősítése optimális táplálással.
US 5,912,013

EQUETRO
carbamazepine
capsule XR

CARBATROL
carbamazepine

capsule XR

FD  21-04-1995
 PD  23-07-1991
PD  23-07-1992
ED  15-06-2016

Validus
Pharm.
LLC
&

Shire
US  Inc.
A hatóanyag
Triciklikus antidepresszáns, antiepileptikum (> epileptic grand mal), analgetikus
(trigeminal neuralgia, diabeteses neuropathia) és antidiuretikus (közvetett hipotalamikus, vagy közvetlen vese tubularis?) hatással. A szer hatásmechanizmusa nem tisztázott. Valószínű, hogy a központi idegrendszeri szinapszisokban az akciós potenciál kialakulását és fenntartását befolyásolja a preszinaptikus és a posztszinaptikus membrán Na+ csatornáinak inaktiválásával, gátlásával. Biokémiai szinten: citokróm CYP450 3A4/1A2/2B6/2C9/2C19 enziminduktor. Az cPLA2  (arachidonsav-szelektív citoszól-foszfolipáz A2) gén transzkripciós aktivitását csökkenti az AP-2 transzkripciós faktor aktivitás (> DNS-hez kötődés) visszaszorításával (utóbbit a cAMP-függő PKA útvonalon éri el).
A technikai találmány lényege
Carbamazepine-vérszint terápiás tartományban tartása
. Három típusú hatóanyagleadó egység közös formulázása egy adag készítményben. Az első az azonnali hatóanyagleadó (IR) egység. A második az elnyújtott hatóanyagleadó (SR) egység, amely a gyomor-béltraktus változó pH-viszonyait állja, és a hatóanyag 6-10 órán túli egyenletes leadását is biztosítja. A harmadik minőségileg a másodikhoz hasonló megoldás, elnyújtott-kiterjedt hatóanyagleadó egység (XR), amely a gyomor-béltraktus alsó szakaszának pH-viszonyára reagálva engedi ki a hatóanyagot. A találmányi leírás a hatóanyagleadó egységek belső-külső formulálását, annak szakmai indokait részletezi.

Bio-perspektíva
:
  az elnyújtott hatóanyagleadás igénye megmarad (ld. per os  mono- és kombinált kezelés) 
 • prevenció: napi dózis egyenletes adagolásban - egyszeri bevitellel
 • krónikus betegségek: a terápiás vérszint folyamatos fenntartása  
 • nanotech 
 • hidrogél hordozók

EP 0 854 843

Controlling
 Wastewater
Treatment
 By
Monitoring
Oxygen
Utilisation Rates

FD  21-06-1996
PD  22-06-1995
ED  20-06-2016


SFC
Environmental
Technologies
Pvt. Ltd.
Szennyvíz eleveniszap szerves N/C/P tartalmának szabályozott biológiai/mikrobiális kivonása. A módszer a szennyvíztisztítás mai gyakorlatában jól ismert.
A rendszer központi része az egymással kommunikáló kétzónás, levegőre nyitott reaktor (aerob fermentor); az első zóna a fogadó tér,
a biomassza innen jut tovább a második zónába (első zónába történő részleges reciklizálás funkcionális jelentősége). A második zónában ciklikus levegőztetéssel, oldott oxigén bejuttatásával szabályozzák a mikrobiális anyagcsere-folyamatokat (nitrifikáló, denitrifikáló baktériumok...). A második zónában és/vagy a leeresztő csőben elhelyezett oxigén érzékelővel mérik az anyagcsere-folyamatokat jellemző O2 - fogyást.

Bio-perspektíva
:
a mikrobiális komponensek hatásfok-csökkentő pehelyképzését, összecsapzódását kiváltó új generáció: a kívánt anyagcserelépést végrehajtó baktérium flórával biofilm képzés ;
 • felhasználó-függő (méret, anyag) hordozóra vitt biofilm 
 • Zero Liquid Discharge -ZLD - szennyvíz újrahasznosítás a vízhiányos világban: a jövő?

US 5,260,440
¬¬
US RE 37314

CRESTOR
rosuvastatin calcium

oral tablet

FD  12-06-1992
RE 27-08-1998
PD  01-07-1990
ED  08-07-2016


IPR
Pharmaceuticals
Inc.
A találmány lényege: pirimidin származék rosuvastatin-Ca szintetikus előállítása {második generációs -szintetikus- statin,  C44H54CaF2N6O12S2}.

Funkció: a statinok a koleszterin szintézisben a HMG-CoA  mevalonsav lépést katalizáló HMG-CoA reduktáz (3-hidroxi-3-metil-glutaril-koenzimA reduktáz) szelektív és kompetitív gátlói, májsejt felszínen az LDL (low density lipoprotein) receptor expressziót fokozzák, következésképpen a májsejtben a VLDL szintézis csökken, a véráramból érkező LDL-koleszterin sejtbe léptetésével (és katabolizmusával) a véráramban csökken az LDL-koleszterin szint [indikáció: familiáris és szerzett hiperkoleszterinémia, stroke, CVD terápia, prevenció]. 

Példa a statin hatékonyságra:
LDL szint csökkentés / Qatar (2013): rosuvastatin (10 mg) 29,03% ; atorvastatin (40 mg) 22,8% ; pravastatin (20 mg) 20,3% .

Bio-perspektíva:
A/ Technológia: gem-difluoro-metilénezett rosuvastatin analógok  előállítása hidrofil oldalláncba illesztett funkcionális csoportokkal. Az előzetes információk szerint az enzimaktivitás gátlás > 50% , amely értéket igen alacsony dózissal sikerült elérni (in vitro értékelés, molecular docking bizonyíték - Zhao Zhao et al. 2016).
B/ Funkció:  statin-pleiotrópia?
 • Ateroszklerotikus plakkok stabilizálása: az aorta érfalban kialakuló plakk lipid magját fibrózus sapka borítja, ez utóbbi legfontosabb komponense a kollagén (I. és III. típus), amelyet az érfal símaizomsejtek termelnek (prolil-4-hidroxiláz/P4Hα1 kulcsenzim). A plakk stabilitása a makrofágok és símaizomsejtek által termelt matrix metalloproteázok (MMP2, MMP9) kollagén-bontó aktivitásának is függvénye. Human aorta símaizomsejt tenyészetben a gyulladáskeltő CD40L (tumor nekrózis faktor receptor/TNF-R család) stimulus P4Hα1 enzim expressziót visszatartó (kollagén szintézist visszatartó) hatását rosuvastatin csillapítja a CD40L által aktivált TRAF6-JNK-NF-κB jelátviteli útvonal bénításával. 
 • Neuroprotektív hatás: patkány kísérletes glaucoma modellben per os adagolt rosuvastatin csökkentette a retina ganglion sejtek pusztulását, az apoptosist. Rosuvastatin intravitrealis bejuttatásakor ez a hatás nem jelentkezett.
C/  Új irányok
proprotein konvertáz szubtilizin/kexin 9 szerinproteáz PCSK9 enzim különböző proenzim → enzim átalakulásokat katalizál (ld. hormonok, növekedési faktorok, citokinek, sejtfelszíni receptorok proteolitikus érése). Erős PCSK9 expresszió tapasztalható a májban, bélben, vesében, a központi idegrendszerben. Az intracellularis PCSK9 a májsejtekben az LDL receptor (LDLR) érést támogatja (pro-PCSK9 mint chaperon + LDLR előalak kölcsönös katalitikus érése az ER > Golgi > sejtfeszín irányú transzportban). A szecernált PCSK9 a sejtfelszíni LDLR szám poszttranszlációs regulátora. A sejtfelszíni LDLR  EGF-A régiójához kötődve PCSK9 + LDLR komplexet alkot, amely komplex clathrin-közvetített endocitózissal az endoszóma-lizoszóma (degradáló) kompartmentbe jut. Így tehát a szükséges konformációs és pH viszonyok mellett az LDLR sejtfelszín irányú reciklizálása elmarad, csökken a sejtfelszíni LDLR expozíció. 
Meglepő módon, a statinok az LDLR génexpressziót és a PCSK9 génexpressziót is fokozzák.

Tapasztalatok szerint a PCSK9 gén nonszensz mutációi a plazma LDL-C középértékben szignifikáns csökkenést eredményeznek. 
*426C→G amely Y142X cserét, azaz tirozin > stop kodon cserét kódol a 142. pozícióban,
*2037C→A amely C679X cserét, azaz cisztein > stop kodon cserét kódol a 679. pozícióban
.
Fenti két nonszensz mutációból egy-egy a fekete populáció 2%-ában fordul elő; fenotípusos megnyilvánulásuk a plazma LDL-C középérték 40%-os csökkenése.
*137G→T amely R46L cserét, azaz arginin > leucin cserét kódol a 46. pozícióban.
Utóbbi nonszensz mutáció a fehér populáció 3,2%-ában, a fekete populáció 0,6%-ában fordul elő; fenotípusos megnyilvánulása a plazma LDL-C középérték 21%-os csökkenése.

Fentiek nyomán új utak a gyógyszerfejlesztésben:
 • monoklonalis antitest előállítása a PCSK9 enzim funkció kiiktatására (PCSK9-mAB), a statin terápia támogatására.
OSLER klinikai vizsgálatok // Amgen // Evolocumab (human mAB) // Repatha™ (EMA 2015-07-17;  FDA 2015-08-27)
Fázis III. vizsgálat (12-52 hét):  diéta + jól tolerált statin terápia mellett valamennyi kezelt csoportban közel 60% csökkenés a plazma LDL-C szintben. Homozigóta familiáris hiperkoleszterinémia: 31%  LDL-C csökkenés.
Folyamatban: ID. NCT01624142  +  további klinikai vizsgálatok.

ODYSSEY klinikai vizsgálatok // Sanofi + Regeneron Pharm. // Alirocumab (human mAB) // Praluent® (FDA 2015-07-24;  EMA 2015-09-23)
Placebo kontroll vizsgálat (78 hét): placebohoz képest 62% csökkenés a plazma LDL-C szintben (heterozigóta familiaris hiperkoleszterinemia + egyéb okból veszélyeztetettek).
Folyamatban: ID. NCT01604824  +  további klinikai vizsgálatok.

SPIRE klinikai vizsgálatok // Pfizer //  Bococizumab (humanizált mAB)
Fázis III. vizsgálati eredmények várhatók 2017-ben.
A Fázis II. vizsgálatokban a humanizált mAB a fenti humán mAB eredményekhez hasonlóan csökkentette  a plazma LDL-C szintet.
 • PCSK9 gén tartós funkcióvesztéses mutációja génszerkesztő CRISPR-CAS9 rendszerrel. Kísérletes egerekbe juttatott koexpressziós {GFP (zöld fluoreszcens protein) + vezetőRNS (PCSK9 exon 1, 2 specificitás) + Cas9 (nukleáz)} adenovírus hatása három nap után: 35-40%-kal alacsonyabb plazma koleszterin szint, csökkent PCSK9-szint a keringésben, fokozott LDLR expozíció a májsejt felszínen.  
Kérdések: adenovírus vektor biztonságossága? // célszekvencián kívüli mutagenezis valószínűsége?
 • ATP-citrát liáz  (ACL) kapocs a glükóz metabolizmus és a lipid szintézis között, katalizátor a citoszólban zajló acetil-CoA szintézisben. A statin transzporttól eltérő felvételi úton érkező új kismolekula, a 'Bempedoic sav' (ETC-1002 // Esperion) a májsejtben átalakul és a keletkezett ETC-1002-CoA származék az ACL követlen gátlásával akadályozza a koleszterin és a zsírsavszintézis szubsztrát-ellátottságát. 
Esperion eddig 10 hatékonysági-biztonságossági vizsgálatot végzett, amelyekbe többek között dislipidemias, hiperkoleszterinemias, 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeket vont be. Fogalmat tisztázó FDA regulációs párbeszédet indukált Esperion 'statin intolerancia' kifejezése, és további klinikai vizsgálatokra van szükség az ETC-1002 készítmény megítéléséhez a célzott betegpopulációkban.     
Folyamatban: ID. NCT02659397 klinikai vizsgálat, placebo kontrollos ETC-1002 + Atorvastatin kezelés farmakokinetikai, farmakodinámias és biztonságossági elemzése.

EP 0 754 764


Method and Reagent
for
The Specific Determination
of mRNA

FD  18-07-1996
PD  21-07-1995
ED  17-07-2016


Roche Diagnostics GmbH Mannheim, DE
A találmány lényege: 3'-poliA farokkal rendelkező nukleinsav szekvenciák azaz, eukarióta mRNS szekvenciák specifikus meghatározása sejtekben vagy szövetmintákban, előzetes izolálás/tisztító dúsítás nélkül.
Az eljárásban lízis és/vagy hibridizáló pufferrel történő feltárás, esetleg homogenizálás után a mintához olyan jelzett oligonukleotid próbát adnak, amely 3'-poliA farokkal komplementer szekvenciát tartalmaz, vagy, amely a kimutatandó nukleotid szekvenciával komplementer szekvenciát (is) tartalmazza (tehát szükséges a célszekvencia legalább részleges ismerete).  Oligonukleotid jelölésre biotint, a reakcióedény belső felületén streptavidin/avidin bevonatot alkalmaznak. Az avidin-biotin reakcióval kihalászott célszekvenciák a reakcióedényben lezajló reverz transzkripció (> cDNS előállítása) és a specifikus DNS primerekkel támogatott hőstabil DNS-polimeráz aktivitás nyomán DNS szekvenciaként sokszorozódnak (RT-PCR reakció). A kapott terméket elektroforetikusan jellemzik. Az eljárás automatizálásra is alkalmas.

Bio-perspektíva: a néhány-gén-expressziós-aktivitás meghatározáson túl, több mint 15 évvel ezelőtt, többezer gén/géntermék egyidejű analízisére, a differenciált génexpresszió kimutatására alkalmas microarray (microchip) technika is a genetikai/genomikai vizsgálati eszköztár tagja lett. Megfontolandó, hogy:
 • a microarray meghatározásokban ugyancsak lényeges a vizsgált szekvencia legalább részleges ismerete a megfelelő hibridizációs próbák beszerzéséhez, vagy házi előállításához. 
 • a módszer DNS igénye mikrogramm nagyságrendű, amelynek PCR úton történő előállítása befolyásolja a minta objektivitást. 
 • microarray alkalmazhatóságát korlátozza a hasonló szekvenciák közötti kereszthibridizáció, ami megnehezíti többek között az allél variációk, az SNPk (small nucleotide polymorphisms), az alternatív splicing módosulatok analízisét. 
Ezeket a nehézségeket feloldja a microarray módszer mellett felnőtt új eljárás, a nukleinsav szekvenálásra épülő, teljes genom/teljes transzkriptom vizsgálatra fejlesztett (és napjainkban is fejlesztés alatt álló) NGS, RNA-seq (next generation sequencing, RNA-sequencing) technika. Az eljáráshoz nem szükséges a vizsgálati minta szekvenciájának ismerete; a DNS-igény nanogramm nagyságrendű, ezért a PCR bevonásának szükségessége minimális, vagy, ez a lépés elhagyható

CA 2 183 108


 Algae Control in Swimming Pools

FD  12-08-1996
 ED  12-08-2016


Sani-Marc Inc.
Canada
Az uszodákban megtelepedett algák mikrobiális kórokozók potenciális szállásadói; eltávolításukkal nem kívánt kóros láncfolyamatokat sikerül kiiktatni. Az uszodák fertőtlenítésében alkalmazott hagyományos klórvegyületek (például kálcium-hipoklorit, lítium-hipoklorit, nátrium-dikloro-s-triazintrion) vizes közegben kialakuló származékai {x(OCL)yz ; OCl _többek között az algákra is toxikusak.
A fertőtlenítő klór- (esetleg bróm-) vegyületek alkalmazása rendszerint szükségessé teszi a kívánt pH-tartomány ismételt beállítását (7,2> pH <7,6), többnyire szóda segítségével. Utóbbi túladagolása további savas komponenst is bevon a rendszerbe a kívánt pH-tartomány eléréséhez. A végeredmény túl sok irritáló (szem, bőr, tüdő, környezet) vegyszer (bomlástermék, melléktermék) az uszodavízben és felette a légtérben (párolgás).
A találmány lényege: a klórvegyülethez adagolt Zn (pl. ZnO) komponens {klórvegyület 0,5% (w/w) < Zn komponens < klórvegyület 50% (w/w)} fokozza a biocid hatást, így a klórvegyület mennyisége jelentősen csökkenthető az optimális eredmény eléréséhez (arány példa: 1 g ZnO / 200 g kálcium-hipoklorit).
A fizikai szűrők után visszamaradt opaleszcencia (pórusméretnél kisebb visszamaradó részecskék a vízben) kiiktatására, járulékos komponensként, részecskegyűjtőt ('particle collection agent') adagolnak. Ez utóbbi előnyösen alumínumsó, amely flokkulálás/precipitálás/koagulálás útján összegyűjti a visszamaradt részecskéket, és velük együtt mechanikusan eltávolítható az uszodavízből.

Bio-perspektíva
: uszodák, rekreációs fürdőhelyek
fertőtlenítő klór- és brómvegyületekkel kezelt vízmintáinak komplex analízise (gázkromatográfia, tömegspektrometria, Salmonella mutagenitási teszt/Ames teszt) szakmai érvekkel támogatja az alga-(és mikrobiális) kontroll vegyszermentes irányzatát, mint például:
 • ultrahang alkalmazása a fizikai szűrők után önmagában, vagy H2O2-vel  társítva.  
 • ultraibolya besugárzás a fizikai szűrők után. 
 • ionizálás kis erősségű egyenárammal, ezüst- és rézötvözet elektródokkal; az áthaladó vízbe kerülő Ag+ és Cu2+ ionok gátolják a baktériumok és algák szaporodását (nem-kompetitív enzimgátlás, DNS-kötés).

US 5,585,135


Method
for Extending the Shelf-Life of Chocolate Confectionery Products Containing Peanuts and the Product Produced Therefrom

FD  24-08-1995
ED  21-08-2016


The Hershey Company
PA/USA
A legtöbb édesipari termék zsír- és olajtartalma jelentősen befolyásolja a termék élvezeti értékét, minőségét. A polifenolokban gazdag csokoládé termékeknél ez szigorú követelményeket jelent már alapanyag szinten is {pl. a kakaóbab (Theobroma cacao), a tejpor, az adalék olajos magvak eredete, minősége, a nedvességtartalom kérdése (alacsony nedvességtartalom > potenciális Salmonella hőtolerancia). Mogyorós csokoládé előállításakor a földimogyoró (Arachis hypogaea) adalékot a csokoládéba keverés előtt előkezelik, leginkább pörkölik (levegőn vagy olajban).

A pörkölés előnyei:
 • élelmiszer-higiénia 
 • az ízetlen mag kellemes ízű termékké válik 
 • oxidatív enzimek (pl. telítetlen zsírsav kettőskötéseket oxidáló lipoxigenáz) inaktiválása, az eltarthatóság növelése. 
A pörkölés hátrányai:
 • az antioxidánsok is károsodnak (pl. szuperoxid-dizmutáz enzim) 
 • a sejtekben az olaj-kompartmentek felszakadnak, kiterjedt olajhalmok keletkeznek, amelyek a sejt oxidatív komponenseivel (pl. Cu2+, Fe2+, Fe3+ ionok) találkozva felületet biztosítanak a gyors avasodásnak (pl. tejcsokoládé átlagos szavatossági idő > 1 év, földimogyoró adalékkal ez az idő < 8 hónap). A mogyoróolaj instabilitását (oxidatív avasodás) a viszonylag nagy arányban előforduló telítetlen zsírsav, a könnyen oxidálódó linolsav (18:2) okozza.  
 • ízromboló: 'flavor fade' (oxidációs termékek  peroxidok aldehidek, szénhidrogének felhalmozódása)
Mogyoró-adalékolt csokoládéban a mogyoró-eredetű lipofil bomlástermékek "átoldódhatnak" a csokoládé lipid fázisába (keresztszennyeződés). Ennek elkerülésére, elméletben, különböző megoldások lehetségesek, mint például: antioxidánssal telített termék/légmentesített gyártás/nitrogén gáz védelemben végzett gyártás/nemesgáz alatti tárolás. A gyakorlatban azonban egyik sem életszerű.  

A találmány lényege:
magas olajtartalmú (HOAP=high oleic acid peanuts) pörkölt földimogyoró adalékkal (5% - 60% w/w) előállított csokoládé a minőség és az eltarthatóság fokozására. A HOAP kis mennyiségű linolsavat (18:2) és nagy mennyiségű olajsavat (18:1) képvisel. A mogyoró héjában, előfőzve (vagy anélkül) kerül feldolgozásra (egészben, felezve, durván vagy finoman daraboltan). 
A találmány kulcsa a többszöri visszakeresztezéssel előállított F1250 földimogyoró, amelynek 80% olajsav tartalma (hagyományosan 40-50%), nagy mérete, zárt magháza minőségi ugrás a korábbiakhoz képest;  oxidatív avasodás szempontból stabilabb, 'flavor flade' nem érvényesül, szavatossága hosszabb, mint az elődöké.  

Bio-perspektíva: 
Földimogyoró komponens
 • Aflatoxin szintézis (Aspergillus toxin) visszaszorítása probiotikum Saccharomyces és Lactobacillus törzsekkel.  
 • Major és minor zsírsavszintézist meghatározó poligének térképezése, szabályozó funkcióik feltárása.
Kakaó-csokoládé komponens: mi lesz velünk, kakaófa? 
http://www.scientificamerican.com/article/the-race-to-save-chocolate/
 • Kakaófa preferencia: forró de árnyas, csapadékos éghajlat (20. szélességi körön belül), kíváló talaj (trópusokon ritka).
 • Kakaótermelés 70% : Elefántcsontpart > Ghána > Nigéria > Kamerun
 • Továbbiak pl.: Indonézia, Brazília, Ecuador
 • A kakaóbab → csokoládé út 50 millió embernek biztosít megélhetést.
 • Kakaó termelés: több mint 4 millió tonna/év.  
 • 2020-ra a kereslet mintegy 1 millió tonnával meghaladhatja a kínálatot.
 • Kakaófa gombás, vírusos, rothadásos betegségei, globális éghajlatváltozás-okozta szélsőségek: közel 40% termés-veszteség.
 • Termés zömét előállító kis farmergazdaságok küzdelme éghajlattal, talaj minőséggel, trágya beszerzéssel, öntözéssel, növényi kórokozókkal, költségekkel, értékesítéssel, joghézagokkal, fiatalok elvándorlásával, alulképzettséggel.
Úton a megoldás felé:
US 5,955,109

Methods and Compositions for Topical Delivery of Retinoic Acid

RETIN-A MICRO
tretinoin
Gel microsphere
topical

FD  17-06-1993
PD  18-12-1985
ED  21-09-2016

Valeant Pharmaceuticals International Inc.

A bármely életszakaszban jelentkező, de gyakoriságában és intenzitásában leginkább a késői serdülőkorra jellemző közönséges pattanás (acne vulgaris) kezelésére szolgáló topikalis gél, amelynek hatóanyaga az A vitamin metabolit tretinoin (> retinoidok), kémiai nevezéktanban {(all-E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid}, azaz all-trans-retinsav (C20H28O2).
A találmány lényege: methyl methacrylate/glycol dimethacrylate térhálósított polimer gél, amelynek mikrogyöngy pórusai hordozzák a hatóanyagot és a segéd komponenseket. A géllel kezelt felületen a hatóanyag a diffúzió törvényei szerint távozik a pórusokból. A mikrogyöngy pórusok védik a fényérzékeny tretinoint és a pórusméret függvényében biztosítják a hatóanyag kontrollált, elnyújtott leadását.

Bio-perspektíva:

Acne vulgaris a bőr pilosebaceous egységét (PSU) érintő rendellenesség.
PSU = bazalmembránnal határolt egység, szerkezeti komponensei; szőrtüsző a laphámsejtes tüszőcsatornával + szőrszál + izomszál (erector pili) + faggyúmirígy. A bazalmembránt kísérő epithelialis őssejtek androgén (legerőteljesebben DHT=dihidrotesztoszteron) hormon stimulusra
osztódnak, ez indokolja a hormongazdag serdülőkorra jellemző túlzott keratinocyta és sebocyta sejtszaporulatot, a fokozott faggyúképzést.
Jelen ismereteink szerint az említett sejtszaporulat döntő meghatározója a metabolikus szabályozottságú IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1), amely az IGF1R
 receptor közvetítésében a PI3K–AKT (foszfoinozitol3kináz - proteinkinázB) jelátviteli útvonalon indukálja a gonadalis és adrenalis androgén hormontermelést, és a szintetizált hormon elérhetőségével serkenti az androgén receptor (> AR, sejtmagban transzkripciós faktor) hormon kötését. Az aktivált PI3K–AKT jelátviteli út az AR transzkripciós aktivitását elnyomó FoxO1 (forkhead box O1) metabolikus korepresszort foszforilálja, következésképpen, FoxO1 a citoplazmába transzlokálódik, így az AR transzkripciós faktor aktivitás szabadon érvényesül. Hasonlóképpen, a lipogenezist szabályozó mTORC1 (mechanistic target of rapamycin complex 1) kináz is felszabadul a FoxO1 szupresszió alól. Azaz, IGF-1 AR közvetítésben serkenti a sejtosztódást, amelynek eredményeként faggyút + olajat termelő faggyúsejtek, továbbá szőrt/hajszálat előállító keratinocita sejtek keletkeznek.
A rendszer egyensúlyának megbomlása, a hormonális, táplálkozási és metabolikus aránytalanságok következtében fokozódó sejtosztódás a tüszőcsatornán át történő felszíni elvezetés (faggyú, olaj, elhalt hámsejt, keratinizáció) hibájához, elzáródáshoz, gyulladás nélküli (mitesszer) vagy gyulladásos (gennyes pattanás, fekély) bőrelváltozásokhoz (komedogén elváltozásokhoz) vezet. A bőrelváltozások hatékony mikrobiális gyorsítói és fenntartói a bőrfelszínen eredetileg kommenzalista, majd a fentiek nyomán kórosan elszaporodó anaerob Gram pozitív Propionibacterium acnes, aerob Gram pozitív Staphylococcus epidermidis, és a lipofil bazídiumos gomba Malassezia furfur. Említett mikrobiális gyorsítók a keratinocita felszíni Toll-like receptor (TLR2 és TLR4)
expressziót és a keratinocita MMP9 (Matrix Metallopoteinase 9) szintézist fokozva segítik a PSU körüli gyulladás kialakulását, és megfelelő kezelés hiányában annak terjedését.  

Hatóanyag

A tretinoin hatásmechanizmusa nem teljesen ismert.

A tretinoin (all-trans-retinsav) hatás kialakulásában feltehetően a génátírást szabályozó retinsav receptorok {szteroid receptor szupercsalád > sejtmag retinsav receptorok (RARs = RARα, RARβ, RARγ), retinsav receptor heterodimerek (RAR-RXR ahol RXR = RXRα vagy RXRβ vagy RXRγ} ill. a retinsav receptor heterodimerek szerkezetét-funkcióját szabályozó korepresszorok (NCOR1, NCOR2) és koaktivátorok (NCOA1 és NCOA2, NCOA3) is részt vesznek.  
A tretinoin mint morfogén a follicularis epitheliumban serkenti a sejtosztódást (hámsejt megújulás), segíti a nagy tömegben keletkezett elszarusodott hámsejtek leválását, kiürülését a folliculusból (komedolízis) és csökkenti a PSU körüli gyulladást, többek között a TLR2 expresszió visszaszorításával (ld. fentiek).

Lehetőségek az Acne vulgaris (enyhe és mérsékelt forma) topikalis kezelésében
 • Benzoil-peroxid (BP): hagyományos antibakteriális és komedolitikus készítmény (gél vagy krém), hatékonysága megelőzi az antibakteriális rezisztencia kialakulását. Hátrány: bőr irritáció, túlérzékenységi reakció (kontakt dermatitis). 
 • BP kombináció: BP + clindamycin // BP + erythromycin // BP + nadifloxacin // BP + glikolsav // BP + urea (formula: lemosó, gél, krém) Hátrány: túlérzékenység és/vagy rezisztencia kialakulása.
 • Antibiotikumok (AB): clindamycin, erythromycin (gél zsíros bőrön, kenőcs v. arcvíz száraz bőrön, hab a törzstájékon) a bakterialis riboszóma 50S alegységhez kötődve irreverzibilisen gátolja a fehérjeszintézist; gyulladáscsökkentő. Hátrány: rezisztencia kialakulása. 
 • AB kombináció: AB + tretinoin   Hátrány: AB alkalmazás
 • Kén, nátrium-szulfacetamid (lemosó, arcvíz, krém, hab)  Hátrány: bőr irritáció.
 • Azelainsav: fehérjeszintézist gátló antimikrobiális szer (gél), előnyösen +BP/+antibiotikum/+tretinoin kombinációban. Hátrány: mint fent.
 • Szintetikus retinoidok: adapalene, tretinoin, tazarotene. Acne vulgaris ellátásában jelenleg a retinoidok a leghatékonyabb és legbiztonságosabb készítmények (komedolízis, gyulladáscsökkentés). Hátrány: bőrirritáció. 
Megoldás:
Új generációs, hatékony hordozók a hatóanyag minimális és stabil mennyiségéhez, kontrollált leadásához.
Alternatíva: kozmetikai készítmények mint kezelési megoldások?


23         EURÓPAI  FELTALÁLÓI  DÍJ  2016

Az Európai Szabadalmi Hivatal közzétette  az  Európai Feltalálói Díj 2016  pályázatra beérkezett jelöltek névsorát. 
Öt kategóriában (Ipar, Kis- és Középméretű Vállalkozások, Kutatás, Európán kívüli jelöltek, Életmű díj) összesen 15 jelölt (3 jelölt/kategória) szerepelt a versenyben.   
Eredményhirdetésre június 9-én, Lisszabonban került sor.
A díjazottak és az értékelések részletei a jelöltek alábbi névsorában színkiemelésben olvashatók.


IPAR


1. Virna Cerne and Ombretta Polenghi (Italy): Gluten substitutes from corn  [EP2401920]
2. Joan Daemen, Pierre-Yvan Liardet and team (Belgium, France): Secure smartcard encryption  [EP2256987, EP1774484, EP1617586, EP0998731]

3. Bernhard Gleich, Jürgen Weizenecker and team (Germany): Magnetic Particle Imaging (MPI)     [EP1304542, EP1816958, EP1830702, EP1615544]
"...for laying the foundation for a new category of medical imaging solutions. Developed in the laboratory of Philips Research Hamburg, magnetic particle imaging (MPI) offers real-time images of body tissues in unprecedented quality. Their magnet-based imaging method, currently in pre-clinical evaluation, promises to enable doctors to obtain instant 3D images of tissue complications..." [Forrás: EPO]


KIS-  ÉS KÖZÉPMÉRETŰ VÁLLALKOZÁSOK


4. Tue Johannessen, Ulrich Quaade, Claus Hviid Christensen and Jens Kehlet Nřrskov (Denmark): Ammonia storage to reduce NOx    [EP1728290, EP2316558, EP2305979, EP2241535]
"...for the ground-breaking application of ammonia in solid form to reduce air pollution from diesel engines and act as an emissions-free fuel. Released into the exhaust system of diesel engines, it can reduce the amount of harmful emitted NOx (mono-nitrogen oxides; a key component of smog) by up to 99%..."  [Forrás: EPO]

5. Helen Lee (France/UK): Diagnostic kits for developing countries  [EP1301627, EP1301628, EP1301629, EP1325151, EP1336105]

6. Arminas Ragauskas (Lithuania): Ultrasound to safely measure brain pressure  [EP1018942, EP2111787]


KUTATÁS7. Alim-Louis Benabid (France): Treatment for Parkinson's disease    [EP1682218, EP2139389, EP1961444, EP2184083, EP1932561]
"...for revolutionising the treatment of Parkinson's disease and other neurological conditions with the use of high-frequency deep brain stimulation. Based on controlled electric charges administered via a probe implanted into the patient's skull - akin to a "brain pace-maker" - Benabid's method has become a standard treatment around the world, and has benefited over 150 000 people, who can now lead self-directed, independent lives..."  [Forrás: EPO]

8. Elvira Fortunato and Rodrigo Martins (Portugal): Paper transistors  [EP2235741, EP2059810]

9. Miroslav Sedláček (Czech Republic): Rolling fluid turbine    [EP2171260]


EURÓPÁN KÍVÜLI JELÖLTEK


10. Hugh Herr (USA): Biomechatronic leg joints    [EP1880694, EP1255517, EP1267756]

11. Robert Langer (USA): Targeted anti-cancer drugs    [EP1639029, EP1112348, EP2075015, EP1024801]
"...for the ground-breaking invention of biodegradable plastics that encapsulate powerful anti-cancer drugs for a new level of targeted delivery. His bioplastics can be shaped into "wafers" filled with cancer-starving drugs, implanted right above the site of tumours where natural degradation releases the drug..."  [Forrás: EPO]

12. Arogyaswami Paulraj (India/USA) and team: Faster wireless connectivity   [EP1198963, EP1240730]


ÉLETMŰ  DÍJ


13. Alain Carpentier (France): Implantable artificial heart      [EP1867351, EP1867350, EP1855005]


14. Tore Curstedt (Sweden): Treatment to help premature babies breathe       [EP2185588,
 EP2152288, EP2078038]

15. Anton van Zanten (Germany/Netherlands): Electronic stability control for cars  
[EP0883537, EP0339056]
"...for his landmark contributions to automotive safety systems that have saved thousands of lives and are now mandatory features in new automobiles...pioneered the electronic stability control (ESC) system and other solutions to prevent automobiles from veering off the road and crashing..."   [Forrás: EPO]


KÖZÖNSÉGDÍJ


jelöltek listájában 5. 
Helen Lee (France/UK): Diagnostic kits for developing countries    [EP1301627, EP1301628,
 EP1301629, EP1325151, EP1336105]
"...for her invention of diagnostic kits for resource-poor regions of the globe. Already used to test more than 40 000 people, her robust, instant blood diagnostic kits are cost-effective and easy-to-use for detection of infectious diseases such as HIV, hepatitis B and chlamydia." [Forrás: EPO]

23NyitólapAktuális PatentVilág1PatentVilág2

Copyright©  www.bioteomed.org 
Compass
Kapcsolat: btm(kukac)bioteomed(pont)org

természet, tudomány, kutatás, fejlesztés, ipar, biológia, fizika, kémia, mezőgazdaság, medicina, gyógyszer, szabadalom, technológia, irodalom, művészet, oktatás